Podmínky pronájmu - chalupa Berounsko - Měňany - střední Čechy

Spolehlivé a profesionální služby

V okamžiku, kdy si pomocí e-mailu rezervujete dům pro svou dovolenou, založíme pro Vás klientské číslo. Toto klientské číslo se bude vždy používat při naší vzájemné korespondenci. Klientské číslo je zároveň i variabilním symbolem při úhradě zálohy i doplatku. Jakmile zjistíme, zda je Vámi vybraný dům v požadovaném termínu k dispozici, provedeme závaznou rezervaci a zašleme Vám potvrzení rezervace s platebními pokyny.POTVRZENÍ REZERVACE - SMLOUVA O PRONÁJMU:

Potvrzení rezervace je závazné pro obě strany. Nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení objednávky bude klientovi zasláno potvrzení rezervace (případně faktura). Převzetím potvrzení rezervace a platbou zálohy klient potvrzuje platnost dohody a v tomto případě není vyžadován podpis klienta na dokumentu.

KONTROLA SPRÁVNOSTI SMLOUVY O PRONÁJMU:
Po obdržení potvrzení je klient povinnen zkontrolovat správnost veškerých údajů, hlavně číslo pronajímaného domu a období pronájmu.

PLATBA:
Platba probíhá ve dvou fázích. 1. část platby musí být uhrazena nejpozději do 5 dnů od odeslání smlouvy. 2. část platby (doplatek + depozit) musí uhrazena nejpozději 6 týdnů před začátkem domy pronájmu. Pokud si klient objedná dům v době kratší než 6 týdnů do nástupu, je celá platba splatná okamžitě. Přesná doba splatnosti bude vždy uvedena v konkrétní smlouvě o pronájmu. V případě nedodržení těchto podmínek si vyhrazujeme právo na okamžité zrušení platnosti smlouvy o pronájmu bez náhrady.

DEPOZIT:
Depozit je Kč 3.000,-- na dům a týden. V případě období pronájmu v době Vánoc a Nového roku se výše depozitu zvyšuje na Kč 5.000,--. Pronajímatel si vyhrazuje právo využít depozita pro vyučtování případných škod na zařízení domu, nedoplatku elektřiny apod. Depozit bude vrácen klientovi hotově při odjezdu, bankovním převodem nebo poštovní poukázku do 2 týdnů po ukončení pobytu.

STORNO OBJEDNÁVKY:
 
V případě zrušení pronájmu do 30 dnů před příjezdem  je storno poplatek 50 % z ceny pobytu. V případě zrušení pobytu méně než 30 dní před příjezdem je stornopoplatek 100 % z ceny pobytu.

 

KLÍČE:
Klíče k domu Vám budou předány při příjezdu na místo majitelem nebo osobou pověřenou majitelem.

 

PŘÍJEZD A ODJEZD:
Pokud nebyla uzavřena jiná dohoda, pronájem domu začíná v sobotu v 16.00 hod a končí v sobotu v 10.00 hod. 

 

FORCE MAJEURE:

V případě nepředvídatelných a neočekávaných situací (např. války, požárů v oblasti, přírodní katastrofy apod.) má pronajímatel právo vypovědět smlouvu o pronájmu bez předchozího varování.

 

KONEČNÝ ÚKLID: 

Konečný úklid domu je od sezony 2018 v ceně. Kuchyňský kout uklízí vždy klient. V případě neuklizení kuchyňského koutu se strhává 250,-Kč z depozitu.

 

SPOTŘEBA ENERGIÍ:

Pokud není ve smlouvě o pronájmu uvedeno jinak, jsou všechny domy vytápěné elektřinou. Spotřeba elektřiny a dřeva do krbových kamnech není zahrnuta v ceně za pronájem. V současnosti stojí 1kWh  7.- Kč. NEZAPOMEŇTE proto při příjezdu a odjezdu zaznamenat počáteční stav elektrických hodin. Platba za spotřebované energie proběhne při odjezdu při předávání klíčů.

 

REKLAMACE:

V době pronájmu je klient odpovědný za dům a veškerý inventář. Pokud nastanou nějaké škody na majetku, je klient povinnen neprodleně tuto skutečnost oznámit majiteli. Případné reklamace ze strany klienta musí být uplatněny nejpozději v den nástupu do domu.  V případě nástupu do neuklizeného domu musí klient tuto skutečnost oznámit okamžitě, jinak pozbývá práva na náhradu škody.

 

POJIŠTĚNÍ DOMU:

Dům a jeho inventář jsou pojištěny proti požáru. Pojištění osob a osobního majetku se na klienty nevztahuje.
Z důvodu možného ucpání odpadního systému je zákázáno házet předměty do toalety. Za případné ucpání a toalety je odpovědný klient a opětovné zprovoznění bude klient hradit okamžitě na místě. Domy jsou připojeny na ekologickou čistírnu odpadních vod, proto prosím nevylévejte do odpadu či WC žádné chemické látky.

 

KUCHYNĚ:

Kuchyně v našich prázdninových domu je vybavena podle "mezinárodních standardů prázdninových domů" a pokud není uvedeno jinak, je součátí obývacího pokoje. Ve vybavení kuchyně je dostatek talířů, příborů, hrnců, pánví atd. pro přípravu jídel.

 

DOMÁCÍ ZVÍŘATA:

Pobyt domácích zvířat je v našich domech zákázán. Pokud klient poruší tento zákaz, má majitel právo okamžitě a bez náhrady ukončit pobyt klienta. Navíc klient bude hradit zvláštní úklid domu.

 

INVENTÁŘ:

Dům je vybaven vším potřebným pro strávení příjemné dovolené (nádobí, sklenice, atd... v dostatečném množství). Povlečení, osoušky a ručníky jsou od sezony 2018 v ceně pobytu. Pro první dny jsou k dispozici tablety do myčky,  toaletní papír, jar a houbička.


 

facebook tel.: +420 777 754 756
musil@asap-dovolena.cz


 

ASAP dovolená | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU